call us Điện thoại: 0982.261.492 - CT3 -TTTM The Pride - Hải Phát - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 6/2018 (SL 03 )

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 6/2018 (SL 03 ) - Tìm kiếm, phát triển các đối tác tiềm năng, chăm sóc khách hàng.
- Quản lý sản phẩm trên website.
- Lên kế hoạch và theo sát các chương trình khuyến mãi.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Giám đốc...
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (SL: 05 người)

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (SL: 05 người) Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác;....
Nhắn tin cho chúng tôi